Lente Psikoterapi ve Nitel Araştırma Merkezi

lente psikoterapi slider

Klinik Psikolog İrem Killi

Klinik Psikolog İrem Killi

ISST Onaylı Şema Terapisti

Klinik Psikolog İrem Killi, 2018 yılında Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra Hollanda Utrecht Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programını tamamlamış ve uzmanlığını almıştır.

Lisans sırasında, Özyeğin Üniversitesi Çocuk Araştırmaları Labaratuvarı ve Özyeğin Üniversitesi İlişki Araştırmaları Labaratuvarı’nda araştırma asistanlığı yapmıştır; “<Güvenli Aile Çemberi> Eğitim Programı ile anne-çocuk bağ ilişkisinin geliştirilmesi” ve “Okul Öncesi Çocuklarda Sembolik Oyunun Gelişimi ve Sosyal ve Bilişsel Etkisi” başlıklı projelerin yürütülmesinde görev almıştır. Klinik stajlarını Fransız Lape Hastanesi, Prof. Dr. Yankı Yazgan Güzel Günler Kliniği ve Üstün Zekalılar Merkezi’nde tamamlamıştır.

Hollanda Utrecht Üniversitesi Klinik Psikoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Iris Engelhard süpervizörlüğünde yazdığı “Göz Hareketleri Müdahalesinin Tiksinme Duygusu Üzerindeki Etkisi” başlıklı yüksek lisans teziyle mezun olmuştur. Yüksek lisans süresince Utrecht Üniversitesi Klinik Beceri Merkezi’nde Prof. Dr. Paul Boelen, Dr. Anneke Vedder ve Dr. Josita Versteeg süpervizörlüğünde yetişkinlere Bilişsel Davranışçı Terapi yönelimli bireysel terapi sağlayarak psikoterapistlik yolculuğuna başlamıştır.

Travma alanında daha fazla öğrenme ve çalışma isteğiyle Bilgi Üniversitesi Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Bölümü’nde ikinci bir yüksek lisansa başlamıştır. Programda öğrenciyken dünyada ve ülkemizde yaşanan travmatik olaylar ona psikososyal destek sağlama ortamı doğurmuştur; Elazığ depremi sonrası bölgeye/sahaya giden psikososyal destek ekibinde yer almış ve KORDEP (Korona Virüs Pandemisinde Online Ruhsal Destek) programında görev almıştır.

EMDRIA onaylı (40 saat) “EMDR’yi Klinik Pratiğe Entegre Etmek” temalı EMDR Temel Düzey Eğitimini tamamlamış ve arkasından Dr. Serkan Özgün ile olan EMDR süpervizyon sürecini de tamamlamıştır. International Society of Schema Therapy-ISST onaylı Şema Terapi Temel Eğitimini tamamlamıştır ve Dr. Sevinç Göral Alkan ile Şema Terapi süpervizyon sürecine halen devam etmektedir. Dr. Sevinç Göral Alkan’dan Şema Terapide Yaşantısal Teknikler eğitimi ve Sağlıklı Yetişkin Tarafı Güçlendirme eğitimi almıştır. Dr. Senem Zeytinoğlu Saydam’ın verdiği Duygu Odaklı Çift Terapisi 1. Ve 2. Düzey eğitimlerini tamamlamıştır. Halen Dr. Ayşen Darcan ve Klinik Psikolog Ceyda Uskan Kodal ile bireysel süpervizyon sürecine devam etmektedir.

Yetişkinlerle ve çiftlerle Şema Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, EMDR ve Duygu Odaklı Terapi ekolleriyle türkçe ve ingilizce psikoterapi vermektedir.

Specialty

ISST Onaylı Şema Terapisti

Degrees
Certificates & awards

Have a question?