Lente Psikoterapi ve Nitel Araştırma Merkezi

lente psikoterapi slider

Şema Terapi

Neden Şema Terapi?

İşlevsel olmayan uyum bozucu şemaların kökenleri çocukluk ve ergenlik dönemine uzandığı ve yaşam boyu var oldukları için kısa süreli teknikler ile değiştirilmesi zordur. Şema terapi ve mod terapisi ile hayatımızdaki uzun süreli, tekrar eden sorunlara odaklanırız. Bilişsel davranışçı terapiden farklı olarak bu sorunların köken anılarına odaklanırız ve duygu odaklı teknikler kullanırız. Tekrar eden ama değiştiremediğimiz bu ilişkisel problemlerin kişideki hangi işlevsel olmayan şema/lar ile ilişkili olduğunun anlaşılması ve bu şemaların bilişsel duygusal ve davranışsal teknikler ile çalışılması terapideki amacımızdır.

Neden Mod Terapisi

Mod terapisi ile diğerlerine öfke, kendini eleştirme ve kendine kızgınlık, üzüntü, hissizlik hali gibi peş peşe gelen ve hızlı duygulanımsal geçişleri terapide çalışabiliriz. Modlar farklı yanlarımızı temsil eder: örneğin kendimize kızgınlığımız o an ortaya çıkan kendimizi cezalandıran yanımız olabilir. Bu yan devreye girdiğinde kendimizi değersiz ve yalnız hisseden bir yan yani incinmiş çocuk yanımız ortaya çıkabilir. İşlevsel olmayan yanlarımızın çalışılması mod terapisinin bir amacıdır.

Have a question?