Lente Psikoterapi ve Nitel Araştırma Merkezi

lente psikoterapi slider

Psikoterapide Nitel Araştırmalar

lente psikoterapi slider

Psikoterapi Süreç Araştırmalarında Nitel Araştırma Yöntemlerinin Kullanımı

Nitel araştırma yöntemleri, psikoterapide değişim, terapist-danışan etkileşimi, duygular ve terapi ilişkisi gibi hassas konuların derinlemesine incelenmesi için psikoterapi sürecinin değerlendirildiği araştırmalarda kullanılmaktadır. Ölçekler ve nicel kodlama sitemleri, terapideki etkileşimsel dinamiğin anlaşılması ve bazı araştırma sorularının cevabının verilmesi için yeterli olmamaktadır (Sutherland & Strong, 2011). Türkiye’de psikoterapi araştırmalarında  vaka çalışmaları dışında nicel çalışmaları görmekteyiz. Oysa ölçekler ve nicel kodlama sistemlerinin kullanımı psikoterapi sürecini anlamamız için önemli olan bir çok bilginin değerlendirilememesine neden olmaktadır

Nitel araştırma yöntemleri ile yapılan Psikoterapi Süreç Araştırmaları (Psychotherapy Process Research) biz uygulayıcılara derin bilgiler vermektedir.

Ayrıntılı Okuma İçin;

Paneller

Lente
Bize Mesaj Bırakın

İletişim Formu

    Have a question?