Lente Psikoterapi ve Nitel Araştırma Merkezi

lente psikoterapi slider

Neden Nitel Araştırma? Öznel Deneyimin Anlaşılması

“2014 yılında ODTU’de doktora tezimde kadınlarda suçluluk ve utanç duyguları üzerine çalıştım. Bu duyguların incelenmesi için ölçeklerin ve anketlerin sınırlılığını fark etmem benim nitel araştırma yöntemleri konusunda derinleşmemi beraberinde getirdi. Doktora tezimde kadınların suçluluk duyguları ve yetersizlik hislerine yarı yapılandırılmış görüşmeler ile ulaşılması, deşifresi ve analizi benim için araştırma yolculuğumda bir dönüm noktası oldu. Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz (IPA) ile öznel deneyimin anlamlandırılması ve araştırmacının sürecinin de araştırmada göz ardı edilmemesi benim nitel araştırmalara en çok yaklaştıran konular oldu.

Doktoradan sonra  Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde ‘Nitel metodolojide temel ilkeler’ ve 2015 yılında ‘Klinik psikolojide nitel analiz uygulamaları’ seminerlerini verdim. 2017 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programında ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Lisans programında 2017-2021 yılları  arasında ‘Nitel araştırma yöntemleri’ dersini verdim. 2021 yılında Prof Dr. Tülin Gençöz ve Faruk Gençöz’ün tartışmacı olduğu ‘Klinik Psikoloji ve Psikanalizde Nitel Araştırmalar’ panellerine konuşmacı olarak katıldım. Bu paneller nitel araştırmacıların bir araya gelmesi ve konuları tartışarak derinleştirmemiz anlamında çok katkı sağladı.  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Klinik Psikoloji doktora programında nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı doktora tezlerinin eş-danışmanlığını yapmaya devam etmekteyim.”

Sevda Sarı Demir

Eş danışmanlığını yaptığım nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı tamamlanmış klinik psikoloji doktora tezleri

Danışman: Prof. Dr. Tülin Gençöz  &Eş Danışman: Dr. Öğretim Üyesi Sevda Sarı Demir

Uyar Suiçmez, T.  (2019) Examining the process of professional identity development of psychotherapists in supervision process: a critical discursive psychological, Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Baltacı, S.(2019) A qualitative examination of obsession, repetition and anxiety through lacanian discourse analysis perspective, METU, Psychology Department, Ph.D.Thesis, advisor, Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Özbek Şimşek, D. (2019) There is more to it than being thin: an interpretative phenomenological analysis of patients’ perceptions of anorexia nervosa. Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Unal, E. (2019). An interpretative phenomenological analysis of anticipatory grief: getting stuck between the problems of the present and the future. Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Eş danışmanlığını yaptığım nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı devam eden klinik psikoloji doktora tezleri

Danışman: Prof.Dr. Faruk Gençöz  & Eş Danışman: Dr. Öğretim Üyesi Sevda Sarı Demir

Minçe, G. (2021-devam ediyor). A qualitative examination of sudden death of a spouse and bereavement. Doktora tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Şengünler Vaizoğlu, Ç. (2021-devam ediyor). The construction of the discourses related to the couch in psychoanalysis: Examination of analysands’ discourses in relation to the transference. Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Danışman: Prof. Dr. Tülin Gençöz  &Eş Danışman: Dr. Öğretim Üyesi Sevda Sarı Demir

Yoğan, F.(2021-devam ediyor). The construction of Adult Phobias:A study through discourse analysis. Doktora Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Danışmanlığını yaptığım ve devam eden doktora tezleri

İlter, B. (2021-devam ediyor). Somatik yakınmaları olan Doğu Türkistanlı üniversite öğrencilerinin deneyimlerinin yorumlayıcı fenomenolojik analiz ile incelenmesi: Bir karma yöntem çalışması. Doktora Tezi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, İstanbul.

Koç, S. (2021-devam ediyor). Anne, baba ve evlat bağlamında karşılanmamış temel duygusal ihtiyaçların ve şemaların incelenmesi: Bir karma yöntem çalışması. Doktora Tezi, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, İstanbul.

Gencer,M.B. (2021-devam ediyor). Ruminasyon ve endişenin şema terapi mod modeli ile incelenmesi: Bir karma yöntem araştırması. Doktora Tezi,  Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, İstanbul.

Lente
Bize Mesaj Bırakın

İletişim Formu

    Have a question?