Lente Psikoterapi ve Nitel Araştırma Merkezi

lente psikoterapi slider

Klinik Psikolog Kübra Bozkurt

Klinik Psikolog Kübra Bozkurt

Klinik Psikolog

Klinik Psikolog Kübra Bozkurt psikoloji lisans eğitimini Bilkent Üniversitesinde 2014 yılında, kapsamlı burslu olarak tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında Erasmus projesi kapsamında Hollanda’ya gitmiş, Groningen Üniversitesinde ağırlıklı olarak Nöropsikoloji alanında dersler almıştır. Lisans bitirme tezi olarak Dr. Michelle Adams ile “İleri yaşlardaki bellek bozukluklarına müdahalede eğitim ve yaşın etkisi” konulu araştırmayı tamamlamıştır. Mezun olmadan önce Ufuk Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Polikliniğinde gönüllü stajını tamamlamıştır. Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimini Üsküdar Üniversitesinde tamamlamış, yüksek lisans eğitimi sırasında NPİstanbul Psikiyatri Hastanesinde staj yapmıştır. Yüksek lisans tezini Prof. Dr. Hüsnü Erkmen danışmanlığında, “Özel bir hastane çalışanlarının tükenmişlik seviyelerinin, çalışma motivasyonlarının ve psikolojik açıdan ruh sağlıklarının karşılaştırılması” adlı araştırmayla yazmıştır. Mesleki hayatında aldığı BDT eğitimleri arasında Prof. Dr. Perin Yolaç’tan Bilişsel Davranışçı Terapi, Prof. Dr. Aslıhan Dönmez’den Bilişsel Davranışçı Terapi, Uzm. Dr. Emre Sargın’dan BDT Süpervizyonu vardır. Ağırlıklı olarak uygulamada Şema Terapiyi tercih eden Kl. Psk. Kübra Bozkurt, bu alandaki eğitimlere ağırlık vermiştir. Uzm. Dr. Alp Karaosmanoğlu’ndan Şema Terapi Temel Eğitimi, Şema Terapide İleri Seviye Yaşantısal Teknikler Eğitimi ve Şema Terapi Süpervizyonu (devam ediyor) almıştır. Prof. Dr. Gonca Soygüt’ten Şema Terapide İmgeleme Tekniği, Klinik Psikolog Doç. Dr. Bahar Köse’den Şema Terapide Bedenle Çalışmak, Klinik Psikolog Dr. Esra Ersayan’dan Şema Mod Çalışmalarında Yaşantısal Teknikler eğitimlerini tamamlamıştır. Şema Terapi uygulamalarını kuvvetlendirmek amacıyla Klinik Psikolog Dr. Sevda Sarı Demir’den süpervizyon dersleri almaya başlamıştır ve düzenli olarak süpervizyona devam etmektedir.

Diğer terapi ekollerinin Şema Terapi ile entegrasyonu kapsamında EMDR eğitimlerine de ağırlık vermiş, Davranış Bilimleri Enstitüsü Emre Konuk tarafından verilen EMDR 1. ve 2. Düzey eğitimlerini süpervizyonlarıyla tamamlamıştır. Yine Emre Konuk tarafından verilen Flash Protokolü eğitimini almıştır. Şema Terapinin diğer ekollerle entegrasyonunu gözlemlemek için de “EMDR ile farklı ekollerin entegrasyonu ve zor vakalara yaratıcı müdahaleler eğitimi”ne katılmıştır.

Şema, BDT ve EMDR terapi ekolleri dışında Cinsel Terapi alanına da ilgi duyan Psikolog Kübra Bozkurt CETAD’tan Cinsel İşlev Bozuklukları eğitimini almıştır. 4 ay sürecek Cinsel Terapi eğitimi Eylül 2024’te başlayacaktır.

Uygulayabildiği testler arasında MMPI ve MOXO dikkat testi bulunmaktadır.

7 yıl boyunca özel bir hastanede danışanlarının seanslarını takip etmiştir, Ekim 2023 itibari ile özel bir danışmanlık merkezinde danışanlarını görmeye devam etmektedir. Çalıştığı yaş grubu 15-60 yaş arasıdır.

Specialty

Klinik Psikolog

Degrees
Certificates & awards

Have a question?