Lente Psikoterapi ve Nitel Araştırma Merkezi

lente psikoterapi slider

Klinik Psikolog Dr. Sevda Sarı Demir

Klinik Psikolog Dr. Sevda Sarı Demir

ISST Onaylı İleri Seviye Şema Terapisti

Klinik Psikolog Dr. Sevda Sarı Demir ODTÜ psikoloji bölümünden 2004 yılında mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını 2007 yılında kaygı, endişe ile ilgili inançlar ve belirsizliğe tahammülsüzlük konulu tez çalışmasını yaparak tamamlamıştır. Tübitak Bilim İnsanı Destekleme Yurt İçi Doktora Bursunu kazanarak ODTÜ Klinik Psikoloji Doktora Programına başlamıştır. Doktora programından kadınların utanç ve suçluluk duygularını YFA ile inceleyen ve kadınlara şema terapi teknikleri ile öz-şefkat tekniklerini birleştirdiği grup müdahalesini yaptığı tezini tamamlayarak 2014 yılında mezun olmuştur.

Şema Terapi eğitim ve süpervizyonunu 2013-2014 yıllarında tamamlayan Sarı Demir, Uluslararası Şema Terapi Örgütü (ISST) tarafından sertifikalı şema terapistidir. Ayrıca, Stratejik Aile Terapisi eğitimi ve süpervizyonu, Travma eğitimi, EMDR (1. ve 2. Seviye) eğitimleri ve süpervizyonları ve Çözüm Odaklı Terapi eğitimi ve süpervizyonunu, TPD tarafından verilen Bilişsel Davranışçı Terapiler eğitimini, CETAD tarafından verilen Cinsellik ve Cinsel Tedaviler (1. ve 2. Seviye) eğitimini tamamlamıştır.

Sarı Demir, ODTÜ klinik psikoloji yüksek lisans ve doktora programında nitel araştırma yöntemleri dersi vermiş ve klinik psikoloji doktora tezlerinin eş danışmanlığını yapmaktadır. Farklı vakıf üniversitelerinin klinik psikoloji yüksek lisans ve doktora programlarında şema terapi kuram ve uygulama, süpervizyon, klinik ilk görüşme ve değerlendirme ve nitel araştırma yöntemleri dersleri vermektedir.

Uzmanlık eğitimi esnasında, 2005-2007 yılları arasında bilirkişi olarak Ankara Çocuk Mahkemesi’nde ve Sarıyer Aile Mahkemesi’nde çalışmıştır. 2007-2009 yıllarında Sarıyer ve Beşiktaş Kadın ve Aile Sağlığı Merkezleri’nde klinik psikolog olarak görev yapmış, kadınlar ile bireysel ve grup psikoterapi uygulamalarında bulunmuştur. 2010-2011 yıllarında doktora programı kapsamında ODTÜ AYNA Klinik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde psikoterapi uygulamalarına devam etmiştir. 2017-2021 yılları arasında İMÜ’de Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmış, kişilik, psikopatoloji, nitel araştırma yöntemleri ve klinik psikolojide seçme konular derslerini vermiştir. 2011 ve 2021 yılları arasında farklı psikoterapi merkezlerinde şema terapi psikoterapi uygulamalarına devam etmiştir.

Sarı Demir 2021 yılında Lente Psikoterapi ve Nitel Araştırma merkezini açarak şema terapi ve mod terapisi uygulama ve araştırmalarına devam etmektedir. Bununla birlikte klinik psikologlara süpervizyon vermektedir. Çalıştığı konular arasında uzun süreli ilişki sorunları, kişilik problemleri, travmalar, kaygı, depresyon, bipolar bozukluk, kadınlarda suçluluk ve değersizlik duyguları yer almaktadır.

Yayınlar

PSİKOTERAPİ SÜREÇ ARAŞTIRMALARI

Shame Experiences Underlying Depression of Adult Turkish Women

Women’s experiences of group intervention with schema therapy techniques: A qualitative process analysis

Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği, Endişe ile İlgili Olumlu İnançlar Ölçeği ve Endişenin Sonuçları Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması, geçerliliği ve güvenilirliği

Terapi İlişkisinin Terapist ve Danışanın Kaçınma Örüntüleri Açısından İncelenmesi: Bir Konuşma Analizi Çalışması

Specialty

ISST Onaylı İleri Seviye Şema Terapisti

Degrees
Certificates & awards

Have a question?